Energetische stress

Energetische stress

Energetische stress

In dit digitaal tijdperk zijn we dag- en nacht bezig met onze telefoon, laptop, wifi en is bijna alles tot aan onze auto's toe elektronisch gestuurd. In toenemende mate ervaren mensen hiervan de weerslag op hun gezondheid. Met het uitrollen van 5G wordt verwacht dat dit enkel zal toenemen.

 

 

Wat verstaan we in de praktijk onder straling?

Er bestaan verschillende soorten straling en een aantal hiervan is schadelijk. Regelmatig wordt straling enkel geassocieerd met radioactieve straling van nucleaire installaties. Er bestaat echter nog andere soort straling, namelijk Electro Magnetische Straling (EMF – Electro Magnetic Fields) die van elektrische apparaten en installaties afkomt. Apparatuur dat elektrisch wordt aangedreven geeft een bepaalde Electro Magnetische Straling af. Zendt dit soort apparatuur ook uit, zoals WiFi, zendmasten en telefoons, dan wordt deze straling vele malen sterker.

 

 

Electro Magnetische Straling

In onze moderne samenleving is straling niet meer weg te denken. Met het huidige 4G en vooral 5G netwerk in Nederland is de stralingsbelasting enorm toegenomen. Zelfs grote bedrijven zullen dit niet meer ontkennen. Sommige bedrijven spelen hier al op in. Zo heeft bijvoorbeeld Siemens al een stralingsarme dect telefoon (een ECO-stand). Officieel is er nog weinig bekend over de gevolgen van EMF. Toch bevestigen steeds meer wetenschappelijke studies dat er negatieve gevolgen zijn. In veel landen is wifi reeds verboden in scholen, mogen zendmasten niet meer op het dak van de school staan en is wonen onder hoogspanningskabels niet meer toegelaten. Hiermee wordt wel duidelijk dat EMF een probleem is.

 

 

Wat doet straling met ons lichaam?

Ons lichaam werkt met elektrische impulsen. Onze spieren bewegen omdat onze hersenen elektrische impulsen uitzenden. Ook de niet-bewuste handelingen van ons lichaam werken op elektrische impulsen, zoals ons hart, de werking van onze darmen, onze hormonen et cetera. Ons lichaam zou niet functioneren zonder deze elektrische impulsen van onze hersenen. Ons lichaam bestaat uit triljoenen cellen en ook deze maken gebruik van verschillen in elektrische ladingen.

 

 

Door deze bio-elektrische werking functioneert ons lichaam zoals de natuur dat heeft voorzien. Ons lichaam is echter niet bestand tegen Electro Magnetische Straling. Heel lang geleden bestonden er geen elektrische apparaten laat staan zendapparatuur. Ons lichaam heeft van nature geen afweer tegen de verstorende werking afkomstig van deze bio-elektrische systemen. Hoe langer ons lichaam bloot blootgesteld is aan deze straling, des te verstorender het is.

 

 

Samenvattend hebben we aan de ene kant de bio-elektrische werking van ons lichaam en aan de andere kant de EMF van apparaten. Deze Electro Magnetische Straling van apparaten stoort de bio-elektrische werking van ons lichaam. Hierdoor kunnen vele specifieke en vage klachten ontstaan.

 

 

Hoe kunnen we ons lichaam beschermen

In de praktijk maken we gebruik van meerdere producten die helpen om het probleem van straling aan te pakken. Deze producten hebben de volgende werking:

 

 

 • Het aanpakken van stralingsbelasting in het lichaam
 • Bescherming van de ruimte 
 • Bescherming van het lichaam
 • Bescherming tegen Electro Magnetische Straling van GSM en Wifi

 

 

Hoe behandelen we in de praktijk Elektro Stress in het lichaam?

Via de Spininverter wordt de elektro stress in uw lichaam aangepakt. Dit vormt de eerste stap om de belasting van mobiele computers, telefoons, magnetrons, GSM-masten en dergelijke aan te pakken. Elektro stress kan leiden tot een situatie waarbij het lichaam het vermogen verliest om zichzelf te genezen en voedingsstoffen te absorberen.

 

 

De Spininverter is speciaal gemaakt om te helpen het lichaam te herstellen van elektro stress en hiervoor uiteindelijk minder gevoelig te maken. Het behandelt het lichaam met specifieke trillingen die de Elektro Stress laten verdwijnen. Zo balanceert het lichaam. Deze trillingen zijn volledig onschadelijk en kunnen zelfs worden gebruikt bij de behandeling van kleine kinderen. Via dit geavanceerd systeem is afstemming op het lichaam mogelijk. Via de Spininverter is ons lichaam in staat om van de elektro stress te ontladen.

 

 

*Bovenstaande informatie is ontleend aan stralingsexpert Wibronic.

 

 

Mijn praktijk beschikt over deze ultramoderne apparatuur (Spininverter). Hiermee kunnen we ons richten op het herstel van uw energetisch evenwicht in geval van belasting.

 

 • training01

  4+

  Geavanceerde Meetinstrumenten

 • suitcase_green

  35+

  Jaren Medische Werkervaring

 • globe_green

  20+

  Verschillende Landen Werkzaam

 • smile

  1000+

  Happy Customers

U kunt mij als volgt bereiken:
T: 070 - 3463166 
E: info@natuurgeneeskundige-praktijk.nl
A: Stadhouderslaan 58, 2517 JA, Den Haag
KvK: 27350696
https://natuurgeneeskunde-bibikleinegris.nl/wp-content/uploads/2020/09/cropped-ja-swa.png
Bibi Kleinegris
"Iedereen heeft het recht om zich fit, gezond en vitaal te voelen. Ik help je graag om dit te bereiken."
logo groen
logo VNT